• MÁY LẠNH HÓC MÔN: LH TÍNH 0908 425 100

    ĐỊA CHỈ-HÓC MÔN
  • MÁY LẠNH HÓC MÔN : LH TÍNH 0908 425 100

    ĐỊA CHỈ - HÓC MÔN
  • MÁY LẠNH HÓC MÔN : LH TÍNH 0908 425 100

    ĐỊA CHỈ - HÓC MÔN

CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ

CÂN BÀN ,CÂN TREO .CÂN ĐẾM ,CÂN Ô TÔ . CÂN ĐỐNG BAO CẦN BỒN

CÂN ĐIỆN TỬ

CÂN SÀN

1 TẤN 3 TẤN , 5 TẤN

Màn hình hiển thị LED/LCD backlit. Độ phân giãi nội 15.000/30.000. Giá đỡ màn hình hiễn thị chắc chắn. Độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.

CÂN THUỶ SẢN

32,000 km €78,400

Màn hình hiển thị LCD dễ dàng quan sát Đạt tiêu chuẩn IP65 : sử dụng trong môi trường ẩm ướt, hóa chất, muối. Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh.

CÂN ĐẾM

32,000 km €78,400

Đếm sản phẩm đồng loại với nhau , tiện ích.Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML. Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh.

CÂN TREO

1 TẤN 3 TẤN ,5 TẤN 15 TẤN

• Màn hình hiển thị LED lớn dể quan sát ở trên cao. • Độ phân giãi nội 10.000. • Độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML. • Chức năng cân Zero, trừ bì.

CÂN ĐỐNG BAO

5KG,10KG,20KG,50KG

Màn hình LCD/LED dể dàng quan sát. - Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML. - Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh. - Thiết kế phù hợp với môi trường công nghiệp.